Kongresy a sympozia

Profesionální služby v oblasti vzdělávacích a odborných akcí, sympozií, workshopů, kongresů či konferencí.  Spolupráce s předními odborníky ve zdravotnictví nám umožňuje pořádat kvalitní, odborné akce na nejvyšší úrovni. 

Zaměřujeme se na produkci celého chodu akce, od vytvoření odborného programu, přes zajištění auditoria, přípravu prostorů, techniky až po komunikaci s obchodními partnery.

Produkční zajištění odborných akci 

  • Sestavení odborného programu
  • Prostory a technické zázemí
  • Catering
  • Propagační materiály a upomínkové předměty
  • Zajištění auditoria
  • Obrazové a video výstupy z akcí
  • Zajištění sponzorů a partnerů odborné akce
 Spolehnout se na profesionální řešení zajistí hladký chod celé akce a spokojenost všech návštěvníků