Podmínky služeb

1.       Úvodní ustanovení

 

1.1.    Tyto podmínky se uzavírají mezi společností TrioMedical s. r. o.  zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298909, sídlem na Milady Horákové 42/127, Praha 6 160 00, IČ: 073 21 431, na straně dodavatele (dále jen „Pořadatel“) a jednotlivými účastníky akcí (dále jen „Účastník“ nebo „Objednavatel“).

 

1.2.    Akcí se má na mysli odborné, vzdělávací sympozia, kongresy, konference, či jiná odborná nebo společenská setkání, která organizuje společnost TrioMedical s.r.o. na pozici Pořadatele.

 

2.       Registrace

 

2.1.    Registraci provádí Účastník akce prostřednictvím registračního portálu určeného Pořadatelem nebo písemně na emailové adrese (info@triomedical.cz).

 

2.2.    K přijímání přihlášek dochází do využití maximální kapacity akce.

 

3.       Platební podmínky

 

3.1.    Pokud není stanoveno jinak, hradí se registrační poplatek vždy předem na účet Pořadatele a to buď bankovním převodem nebo on-line prostřednictvím platební karty (v tomto případě je účtován poplatek ve výši 5 % z částky transakce).

 

3.2.    Výše registračního poplatku je uváděna včetně 21 % DPH.

 

3.3.    Účastník má nárok na vrácení registračního poplatku do výše 50 % a to však v případě odstoupení od této smlouvy nejdéle do 7 dnů od konání akce. V případě odstoupení méně než 7 dnů před konáním akce, nemá účastník nárok na vrácení registračního poplatku.

 

3.4.    Registrace na akci je přenosná. V takovém případě je Účastník povinen o změně Pořadatele neprodleně informovat a zaslat registrační informace zvoleného náhradníka.

 

4.       Závěrečná ustanovení

 

4.1.    Pořadatel má právo na změnu některého z programových bodů akce, změnu řečníka, termínu či místa Akce z technických či organizačních důvodů. To rovněž platí při zásahu vyšší moci.

 

 

4.2.    Pořadatel se v případě výše uvedení skutečnosti v bodě 4.1. zavazuje Účastníkovi tuto skutečnost neprodleně oznámit. Účastník má v takovém případě nárok na odstoupení od smlouvy s nárokem na vrácení registračního poplatku v plné výši.