Registrace

Fyzická osoba – Nepodnikající osoba

fakturu hradí účastník

Právnická osoba – Lékař, sestra, společnost

fakturu hradí zaměstnavatel